01 3880-588, 3880-599, fax. 3880-545
Pon-pet: 08:30 - 12:00 i od 13:00 - 15:30

IMG_1728

Klimatske promjene jedne su od najvećih ekoloških,socijalnih i gospodarskih opasnosti koje prijete planetu.

 

Opće je priznato da ljudsko djelovanje, poput sagorijevanja fosilnih goriva, krčenja šuma i uzgoja stoke, ima sve negativniji utjecaj na klimatske prilike na Zemlji. Prosječne temperature diljem svijeta su u porastu te ekstremne vremenske nepogode, kao što su uragani, poplave i suše postaju sve češće pojave. Klimatske promjene izravno utječu na ljudsko zdravlje, živote i mogućnost privređivanja te posredno utječu i na sigurnost hrane i održivost gospodarstava temeljenih na prirodnim resursima. HNB je svjesna da će Hrvatska, kao i većina zemalja, u narednim desetljećima biti izložena daljnjem postupnom povećanju prosječne temperature i opasnim vremenskim ekstremima koji će utjecati na njezin prirodni i fizički kapital kao i njezin socioekonomski sustav.

 

Stoga je Hrvatska narodna banka preuzela obvezu u cilju borbe protiv klimatskih promjena. U tu svrhu pomno prati i podupire napore Europske središnje banke i njezinu predanost da uključi brigu o klimatskim promjenama i okolišu u sva područja njezine odgovornosti.

Primjereno svojem mandatu, instrumentima i resursima, Hrvatska narodna banka odlučna je jačati svoju ulogu katalizatora klimatske tranzicije u Hrvatskoj.

 

Sve kreditne institucije u Republici Hrvatskoj, pa tako i kreditne unije, izložene su fizičkim i tranzicijskim rizicima u vezi s klimatskim promjenama i devastacijom okoliša, koje bi trebalo na odgovarajući način prepoznati, analizirati i njima upravljati.

Zato Kreditna unija GAMA, Zagreb smatra da će financijski sektor imati ključnu ulogu u financiranju znatnih ulaganja u održivu infrastrukturu i tehnologije potrebne za stvaranje održiva gospodarstva koje je otporno na klimatske promjene.

 

Cilj Kreditne unije GAMA, Zagreb je financijska potpora za prilagodbu, kako pojedinca tako i malog obrtnika, trgovca pojedinca, da ojačaju otpornost na nepovoljne utjecaje klimatskih promjena.

Programi su usmjereni na razvoj tehnologije čiste energije, energetsku učinkovitost i smanjenje emisije staleničkih plinova, i to kroz održivo gospodarenje i očuvanje šuma.

 

Kreditna unija GAMA, Zagreb će se u budućnosti zalagati za izgradnju i poboljšanje vještina i znanja njezinih zaposlenika o učincima klimatskih promjena.