01 3880-588, 3880-599, fax. 3880-545
Pon-pet: 08:30 - 12:00 i od 13:00 - 15:30

Krediti

 

 Kredit koji se uklapa u Vaš mjesečni budžet…

 

 

Gotovinski nenamjenski KUNSKI kredit s FIKSNOM kamatnom stopom od 1.1.2022. godine

 

Uvjeti kredita

Korisnici kredita: Kreditno sposobni članovi Kreditne unija GAMA, Zagreb*

(* Sukladno Zakonu o kreditnim unijama član Kreditne unije GAMA, Zagreb može biti svaka fizička osoba s prebivalištem u Gradu Zagrebu, odnosno trgovci pojedinci i obrtnici sa sjedištem u Gradu Zagrebu)

Valuta: HRK

Visina kredita: od 5.000 do 30.000 kuna

Kamatna stopa: godišnja fiksna kamatna stopa (od 2,84% do 4,90% ovisno o roku povrata, s tim da je EKS do 7,48%)

Trošak odobravanja kredita: 1,50-3,40% od iznosa kredita

Naknadu za obradu kreditnog zahtjeva moguće je platiti iz sredstava kredita.

Mjesečna naknada za usklađivanje i vođenje kredita: bez naknade

Namjenski depozit: bez depozita

Rok otplate: od 1 do 3 godine

Način otplate: Otplata kredita obavlja se u jednakim mjesečnim anuitetima

Prijevremena konačna otplata kredita: Prijevremenu konačnu otplatu kredita sklopljenih nakon 01.01.2010. godine možete obaviti u bilo kojem trenutku otplate kredita BEZ plaćanja naknade, sukladno zakonu.

 

Osiguranje povrata kredita

Za sve iznose kredita: Bjanko Zadužnica, Izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Kreditna unija GAMA, Zagreb) za korisnika kredita, jamca/jamce potvrđena kod javnog bilježnika

* Kreditna unija GAMA, Zagreb zadržava pravo zatražiti, prema potrebi, i druge instrumente osiguranja povrata kredita

 

Potrebna dokumentacija

1. Obrasci Kreditne unije za kredit:

- za tražitelja kredita i jamca/jamce ZAPOSLENIKE ovjereni u tvrtki u kojoj rade

2. Potvrda o visini mirovine koju izdaje HZMO, Tvrtkova 5

- ukoliko je tražitelj kredita ili jamac UMIROVLJENIK

3. Porezne kartice za 2020. i 2021. godinu

- za tražitelja kredita i jamca/jamce

4. Promet po tekućem računu za zadnja tri mjeseca

- za tražitelja kredita i jamca/jamce

5. Zadnje tri Isplatne liste, odnosno tri zadnje Obavijesti o mirovinskim primanjima:

- za tražitelja kredita i jamca/jamce

6. Preslik osobne iskaznice:

- za tražitelja kredita i jamca/jamce

7. Preslik kartice tekućeg računa:

- za tražitelja kredita i jamca/jamce

8. Dokument na kojima je iskazan JMBG, OIB

9. Upitnik

- za tražitelja kredita i jamca/jamce

10. Bjanko zadužnica (donosi je tražitelj kredita, a kupuje se u Narodnim novinama ili knjižarama)

* Kreditna unija GAMA, Zagreb zadržava pravo zatražiti, prema potrebi, i drugu dokumentaciju 

 

Reprezentativni primjer gotovinskog kunskog nenamjenskog kredita od 1.1.2022. godine

Iznos kredita u HRK

20.000,00

20.000,00

Fiksna kamatna stopa (godišnja)

4,39%

4,90%

EKS

7,47%

7,47%

Naknada za obradu kredita

2,85% od iznosa kredita (jednokratno)

3,40% od iznosa kredita (jednokratno)

Mjesečna naknada

za usklađivanje i vođenje kredita

bez naknade

bez naknade

Rok otplate

24 mjeseca

36 mjeseci

Broj anuiteta

24

36

Iznos anuiteta u HRK

871,97

598,52

Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u HRK

21.497,28

22.226,72

 

 

Navedeni uvjeti kreditiranja i informativni izračuni isključivo su informativnog karaktera te se ne mogu koristiti u druge svrhe i nisu obvezujući za Kreditnu uniju GAMA, Zagreb.

Ovi uvjeti se primjenjuju zajedno s ostalim aktima kojima se propisuje kreditno poslovanje Kreditne unije GAMA, Zagreb.

Kreditna unija GAMA, Zagreb zadržava pravo odbiti kreditni zahtjev bez obrazloženja.

Na Vaš zahtjev, Kreditna unija GAMA, Zagreb će izraditi nacrt ugovora za kredit BEZ naknade.

 

Za sve dodatne informacije obratite nam se na 01/3880-588 i 01/3880-599 ili nas posjetite u poslovnim prostorijama Kreditne unije GAMA, Zagreb, Zagrebačka avenija 100, Zagreb. 

 

Postani član KREDITNE UNIJE GAMA