01 3880-588, 3880-599, fax. 3880-545
Pon-pet: 08:30 - 12:00 i od 13:00 - 15:30

Obavijest o načinu podnošenja prigovora

U svom radu Kreditna unija GAMA, Zagreb (u nastavku: Kreditna unija) nastoji svojim članovima pružiti zadovoljavajuću kvalitetu usluge u skladu s potrebama i očekivanjima člana te nam povratne informacije pomažu u procesu daljnjeg poboljšanja kvalitete usluge.

Ukoliko smatrate da Vam je u poslovnom odnosu s Kreditnom unijom povrijeđeno neko pravo, predlažemo da se prvo izravno obratite našim zaposlenicima.

Ako se niti nakon razgovora ne uspije razriješiti sporna situacija, možete podnijeti pisani prigovor/pritužbu.

 

DOSTAVA PRITUŽBE/PRIGOVORA:

Pritužbu i prigovor na rad zaposlenika ili pruženu uslugu možete uputiti na sljedeći način:

- predati pisanu pritužbu/prigovor zaposleniku u Kreditnoj uniji koji će potvrditi primitak,

- poslati pritužbu/prigovor na adresu Kreditne unije : Kreditna unija GAMA, Zagreb, Zagrebačka avenija 100, 10090 Zagreb

- poslati pritužbu/prigovor na e-mail: info@ku-gama.hr

- poslati pritužbu/prigovor na telefaks: 01/3880-545

 

SADRŽAJ PRITUŽBE/PRIGOVORA:

Pritužba/prigovor treba sadržavati:

- osobne podatke Podnositelja pritužbe/prigovora (ime i prezime, OIB), kontakt broj telefona i adresu za dostavu odgovora*

- detaljan opis događaja/situacije (uz navođenje relevantnih činjenica, okolnosti i datuma) te dokaze o utemeljenosti pritužbe/prigovora (ako je moguće)

Ukoliko su podaci nepotpuni, Kreditna unija ima pravo zatražiti da se prigovor dopuni.

*Poštujući sve odredbe vezano za zaštitu Vaših osobnih podataka

 

OBRADA PRITUŽBE/PRIGOVORA:

Kreditna unija će pismeno potvrditi zaprimanje pritužbe/prigovora te ispitati sve činjenice i dokaze i poduzeti odgovarajuće radnje.

Kreditna unija će u roku od 15 dana od zaprimanja pritužbe/prigovora odgovoriti na pritužbu/prigovor i to dostavom odgovora na naznačenu adresu.

U slučaju kada odgovor ne može biti osiguran u očekivanom roku, Kreditna unija će pismeno obavijestiti Podnositelja pritužbe/prigovora o razlozima odgode i navesti kada se okvirno može očekivati odgovor.

Ukoliko Podnositelj pritužbe/prigovora i dalje nije zadovoljan dostavljenim odgovorom, može se obratiti Hrvatskoj narodnoj banci kao nadzornom tijelu.

 

 

 

 

Postani član KREDITNE UNIJE GAMA